Ledelse

Køb og salg af virksomheder, forandringsledelse, optimering af kapitalstruktur, bestyrelsesarbejde. Behersker alle discipliner indenfor private equity, men har også betydelig erfaring med eksekvering i driften.
screenshot_484

Lars Ankjer Jensen

Stifter og direktør
af ANKJER HOLDING

Karriereforløb / erhvervserfaring

Direktør for Ankjer Holding ApS (2001 – nu) www.ankjerholding.dk

Ejer og stifter af Visionhouse kontorhoteller (2010 – nu) www.visionhouse.dk – arbejdede bestyrelsesformand asolutions as (2010 – nu) www.a-solutions.dk – arbejdende bestyrelsesmedlem Uttenthal A/S (2008 – nu) – arbejdende bestyrelsesmedlem/direktør QVART Holding A/S (2004 – nu).

Bestyrelsesformand og CFO for Skandinavisk Industriservice A/S med ansvar for succesfuld ekspansion og efterfølgende industrielt salg (2004 – 2008), Direktør for TEMA Kapital (private equity) (2002 – 2003), Direktør for Dansk SystemPartner med ansvar for succesfuld turnaround og efterfølgende industrielt salg (2000 – 2002), CFO i C.W. Obel koncernen med ansvar for succesfuld turnaround og integration af en række tilkøbte selskaber (1997 – 2000), M&A samt revisor Ernst & Young (1995 – 1997), Revisor Deloitte (1987 – 1995).

Speciale

Køb og salg af virksomheder, forandringsledelse, optimering af kapitalstruktur, bestyrelsesarbejde. Behersker alle discipliner indenfor private equity, men har også betydelig erfaring med eksekvering i driften.

Uddannelse

Cand.merc.aud. fra CBS, samt HD (Regnskabsvæsen & Økonomistyring) fra CBS Lars Ankjer Jensens kandidatafhandling “Rekonstruktion af aktieselskabers rentable aktiviteter” er publiceret på HHK, og har tillige været publiceret på Forlaget Børsen.

Tillidshverv mv.

Bestyrelsesformand i a-solutions as
Bestyrelsesmedlem i QVART Holding A/S
Bestyrelsesmedlem i Uttenthal A/S

Artikler mv.

”Rekonstruktion af kriseramte virksomheder”, udgivet på A/S Forlaget Børsen (Børsens Ledelseshåndbøger) april 1997, i tidsskriftet Inspi 1996/12, 1997/1 og 1997/2 samt i Foreningsbladet Danske Revisorer 1996/4, 1997/1 og 1997/2. ”Ledelsens arbejdsopgaver, pligter og ansvar i kriseramte aktieselskaber”

udgivet på A/S Forlaget Børsen (Børsens Ledelseshåndbøger) juni 1996 samt i tidsskriftet Inspi 1996/2.