koncernresultat_2018

Koncernresultat 2018 på 10,2 mio. kr.

Ankjer Holding ApS koncernen aflægger et årsresultat før skat for 2018 på 10,2 mio. kr. mod 8,3 mio. kr. forrige år. Årsresultatet er på niveau med det forventede. Med en egenkapital på mere end 75 mio. kr. samt en soliditet på ca. 50% er koncernen konsolideret samt gearet til de næstkommende års forventede vækst specielt indenfor ejendomsdivisionen samt SMV. Koncernen råder over investeringstilsagn på mere end 100 mio. kr.

For 2018 forventes et væsentligt bedre årsresultat, da selskabets investeringer i SMV-selskaber forventes at bidrage positivt, ligesom ejendomsdivisionen vil vise en stærk resultatudvikling. Koncernen vil tillige investere et betydeligt beløb i start-up cases, samt klassiske generationsskifter, ligesom selskabet den 13. januar 2017 indtrådte som storaktionær i det børsnoterede selskab Dalhoff Larsen & Hornemann A/S, jf. Fondsbørsmeddel af 13. januar 2017.

Del nyheden

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email